Pionierskie rozwiązania techniczne z dziedziny informatyki dają impuls do rozwoju wielu dziedzin życia, także tych, które zapewniają komfort życia ludziom. Budynki przemysłowe, mieszkalne i ich wyposażenie wspomagane jest przez urządzenia wyręczające ludzi w codziennych, prostych, acz bywa, że uciążliwych czynnościach. Zaawansowane układy sterujące dozorują systemy automatyki budynkowej.


Budynki tworzące najbliższe otoczenie człowieka zmieniły się tak bardzo, że nadana im z angielska brzmiąca nazwa Smart House, czyli „inteligentny budynek” najlepiej oddaje nurt idei, która przyświeca zmianom.

BMS − Building Management System inaczej System Zarządzania Budynkiem

Coraz więcej czasu spędzamy w budynkach. Nie dziwi więc fakt, że chcemy otaczać się wygodnymi rozwiązaniami. Nawet luksusem. Zbytkiem na miarę możliwości.
Nasycenie budowli systemami automatyki budynkowej jest coraz większe i coraz bardziej przypomina scenariusze filmów wybiegających założeniami w przyszłość.

Co obejmuje BMS?

Działa w dwóch obszarach
a) Dozoruje systemami zapewniającymi komfort i wygodę. Na liście znajdują się:
− wentylacja
− klimatyzacja
− ogrzewanie
− oświetlenie
− układy podłogowe
− systemy audio i wideo
− systemy obsługi parkingów
− imitowanie obecności
b) Zarządzanie przepływem energii i zasilanie. W składzie zawiera:
− przewody
− węzły spinające okablowanie
− zabezpieczenia
− oświetlenie
− zasilanie awaryjne
− monitoring

Odrobina historii

Pomysł rozwija się od początków zeszłego wieku i wciąż napędzany jest przez burzliwy rozwój branży elektronicznej. Odgałęzieniem idei było w latach 70 zeszłego wieku nasycanie automatyką procesów produkcyjnych, co pozwoliło wielu branżom na rozwój, a nawet rozkwit.

Lata 80, szczególnie w USA wprowadziły najnowsze technologie przetestowane w przemyśle, do domów. W Europie ten proces postępował wolniej. Zniszczone przez wojnę gospodarki, a później zimna wojna nie pozwalała na korzystanie z luksusu w pełnym zakresie.

Amerykanie dla zobrazowania pomysłu i własnych osiągnięć zaczęli, budować na pokaz okazałe budynki inteligentne. Pierwszy budynek inteligentny powstał w Ameryce w 1983 roku w miejscowości Hatford. Na początku w inteligentnych budynkach mnogość systemów opisanych wcześniej w zestawieniu działała jeszcze oddzielnie. Otrzymały jedynie dedykowane okablowanie, a instalacje okraszone były solidnie automatyką. Sterowanie najczęściej było analogowe. Elektronika z racji niedoskonałości procesorów nie miała jeszcze tak szerokiego zastosowania.

Dopiero miniaturyzacja podzespołów elektronicznych dała szansę na centralne dozorowanie większości z podsystemów. Niestety była to także pięta achillesowa owego rozwiązania. Dość duża awaryjność pierwszych jednostek centralnych powodowała częste paraliże całej struktury.

Kolejnym novum były rozproszone sieci, w których zarządzaniem podsieci zajmowały się autonomiczne jednostki sterujące, luźno tylko skoligowane z komputerem głównym.

Sprawdź Santier.pl