Wyburzanie dużych obiektów zawsze wiąże się z hałasem, pyłem, kurzem, ale i niebezpieczeństwem upadku elementów konstrukcyjnych na inne posesje, zaparkowane nieopodal samochody czy nawet na przechodzących ludzi. Dlatego też przedsiębiorstwa świadczące tego typu usługi muszą przykładać dużą staranność do tego, w jaki sposób wykonują wszelkie prace. Czym charakteryzują się profesjonalne usługi koparko-ładowarką?

Po pierwsze: uważność i staranność

Wszelkie usługi koparko ładowarką, wykonywane jako element prac wyburzeniowych, muszą być wykonywane z zachowaniem najwyższej staranności. Rozproszenie czy nieuwaga ze strony pracowników fizycznych może skutkować uszkodzeniem elementów konstrukcyjnych ogrodzenia sąsiada czy naruszeniem instalacji znajdujących się w obrębie lub w granicy posesji. Duże niebezpieczeństwo wywołują także betonowe bloki, fragmenty dachu czy belki konstrukcyjne, które podczas prac rozbiórkowych mogą spaść na ziemię z dużej wysokości. Zwiększają ryzyko pojawienia się zniszczeń u osób postronnych – zarówno tych dotyczących ich mienia, jak i zdrowia, a nawet życia. Stąd też uważność i staranność u osób odpowiedzialnych za wykonanie danego zadania są kluczowe. Nie wolno zapominać również o ogrodzeniu obszaru, na którym prowadzone są prace. Wyraźnie wskazują na to przepisy prawa budowlanego.

Po drugie: zabezpieczenie elementów toksycznych

Podczas przeprowadzenia niejednej roboty wyburzenia w Kolnie dochodzi do emisji toksycznych substancji chemicznych. Wciąż najbardziej popularnym problemem, z jakim można się spotkać podczas rozkuwania starszych budynków, jest azbestowe pokrycie dachowe. Materiał ten jest łatwo pylący, a cząsteczki przenikają do układu oddechowego (zarówno ludzkiego, jak i zwierzęcego), mogąc doprowadzić do chorób nowotworowych. Stąd też kluczowe jest każdorazowe dokładne sprawdzenie, z jakimi potencjalnie niebezpiecznymi elementami można mieć do czynienia oraz ich dokładne zabezpieczenie. W ten sposób ogranicza się negatywne skutki związane z rozbiórką obiektu do minimum.